Ten GIFs that really got us through 2019

whodoesn’tloveagood.gif