Real-Life Emoji And Other Amazing Images From This Week

httpswww.popsci.comsitespopsci.comfilesimport2014images201401thomaszakowski1.jpg
Thomas Zakowski takes gorgeous photos of some very cold lighthouses on Lake Michigan. Thomas Zakowski via My Modern Metropolis