Featured in naval warfare

Yunzhou Tech Jin Dou Yun China robot unmanned ship
China railgun Type 072III 936
CV-18 Air Wing